/ Fysio-experts - SCHRIJFPROBLEMEN

SCHRIJFPROBLEMEN

Hoe vaak komen motorische schrijfproblemen voor?

Schrijfproblemen komen veel voor in het basisonderwijs (BO) en speciaal basisonderwijs (SBO) in Nederland. Volgens het ‘Evidence statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen’ heeft 30% van de kinderen in Nederland in het basisonderwijs problemen met het (leren) schrijven. Een groot gedeelte van de problemen waar aan wordt gewerkt door de kinderfysiotherapeut heeft te maken met schrijfvaardigheid, volgens een enquête 25 tot 50% (Bosga-Stork 2009).

  

Wat wordt er verstaan onder motorische schrijfproblemen?

We spreken van schrijfproblemen wanneer: (KNGF evidence Statement, 2011)

  • Het handschrift niet of nauwelijks leesbaar is (dysgrafie)
  • Het tempo te traag is
  • De schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden en/of er pijn ontstaat bij het schrijven
  • Zonder dat er sprake is van een intellectueel tekort of van somatische pathologie

 

Als kinderen problemen met schrijven hebben, dan kan dit leiden tot negatieve schoolprestaties en het zelfbewustzijn van een kind kan hierdoor worden beïnvloed. Het is dan ook fijn om als ouder de symptomen te herkennen, zodat je hier op kunt inspelen.

  

Het fysiotherapeutisch onderzoek

Als eerst brengt de kinderfysiotherapeut het schrijfprobleem in kaart met verschillende soorten schrijftesten en een algemene observatie betreffende de schrijfhouding.

Hierna wordt met ouders/verzorgers en kind besproken wat er uit de testen komt, wat opvallend is en hoe de therapie eruit gaat zien. De kinderfysiotherapeut let op meerdere dingen denk hierbij aan: schrijfhouding, pengreep, pendruk, lettervorm en snelheid.

 

De behandeling van een kind met schrijfproblemen

Er zijn meerdere technieken om handschriftvaardigheden bij kinderen te verbeteren. Vaak worden hiervoor leerstrategieën gebruikt. De kinderfysiotherapeut zoekt uit welke leerstrategie het beste bij jouw kind past.

Daarna gaan we aan de slag om op verschillende manieren de schrijfproblemen op te lossen. Dit houdt dus niet in dat je kind elke dag moet schrijven met pen en papier maar juist variatie aangeboden wordt.

 

Wisten jullie dat?

  • Er aanwijzingen zijn dat als kinderen in groep 2 uitvallen bij het schrijven van blokletters, ze het risico lopen ook in groep 3 moeite te hebben met het leren van schrijfletters (Marr &Cermak, 2002)
  • Het is aannemelijk dat de snelheid van schrijven in groep 3 en 4 sneller toeneemt dan in de jaren daarna. De volwassen schrijfsnelheid wordt bereikt op de middelbare schoolleeftijd (Van Waelvelde et al., 2008)
  • Het is aannemelijk dat het aantal correct geschreven letters en de kwaliteit van het handschrift het snelst toenemen in groep 3 en in de daaropvolgende groepen nog een geringe stijging laten zien (Stefansson & Karlsdottir, 2003)
  • 8-18 % van de kinderen schrijft linkshandig (O’Mahony et al., 2008)

 

ONZE FYSIO-EXPERT BIJ KLACHTEN BIJ SCHRIJFPROBLEMATIEK

Onze fysio EXPERTS op dit gebied zijn Patricia KerkVliet en Patricia Tetteroo 

 

 

FYSIO EXPERTS levert gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg op maat bij problemen/klachten bij kinderen. Fysiotherapie gericht op jouw klachten! FYSIO-EXPERTS zit in Hazerswoude Rijndijk, centraal gelegen tussen Alphen aan den Rijn (bij Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude Dorp) en Leiderdorp, Leiden. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

 

Spacer