/ Fysio-experts - NEURITIS VESTIBULARIS

NEURITIS VESTIBULARIS

Wat is een neuritis vestibularis?

Neuritis vestibularis (ontsteking van het binnenoor) kenmerkt zich door acuut optredende, heftige draaiduizeligheid die langzaam in de loop van dagen tot weken weer afneemt. Je voelt je doorgaans ernstig ziek en ligt de eerste dagen het liefst op bed. Normale werkzaamheden kunnen nauwelijks worden uitgevoerd. In het begin gaat de draaiduizeligheid vaak gepaard met misselijkheid en braken. Na de heftige duizeligheid volgt een periode van onstandvastigheid, geleidelijk overgaand in een enigszins onzeker gevoel bij snelle hoofdbewegingen. Vaak hebben patiënten in de weken of maanden hieraan voorafgaand een bovenste luchtweginfectie doorgemaakt. De verschijnselen zijn voor de patiënt, en vaak ook voor diens huisarts, zo heftig dat de patiënt doorverwezen wordt naar de specialist om andere oorzaken uit te sluiten.

Om een goede diagnose te kunnen stellen is onderzoek nodig. Door de specialist wordt een gehoortest (audiogram) en meestal een evenwichtsonderzoek (VNG) aangevraagd. Soms is het belangrijk bloedonderzoek te laten uitvoeren. Ook kan het nodig zijn beeldvormend onderzoek (CT of MRI-scan) te doen van het slakkenhuis en de gehoorzenuw. De specifieke klachten: plotseling ontstane heftige draaiduizeligheid, vaak met misselijkheid en braken, dagen tot weken durend en veelal uitval van het evenwichtsorgaan aan één zijde (met VNG aantoonbaar) leidt tot het stellen van de diagnose "Neuritis Vestibularis".

Men vermoedt dat de oorzaak van Neuritis Vestibularis een ontsteking van het evenwichtsorgaan, de evenwichtszenuw of de evenwichtskernen in de hersenen is. Soms wordt gedacht dat doorbloedingsproblemen of stofwisselingsziekten oorzaak kunnen zijn voor de klachten.

 

De behandeling van neuritis vestibularis

Er zijn geen medicijnen die de oorzaak van de klachten weg kunnen nemen. Net als bij griep is de eerste dagen bedrust geïndiceerd, eventueel met rustgevende medicijnen. Dit kan desnoods aangevuld worden met middelen om de misselijkheid tegen te gaan. Wanneer na enkele dagen het weer beter gaat dient er met de medicijnen gestopt te worden en moet je zo snel mogelijk gemobiliseerd worden. Hierdoor krijgt het lichaam training om de uitval te compenseren waardoor de klachten sneller verdwijnen. Indien de klachten blijven aanhouden, kan vestibulaire revalidatie onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetering brengen.

Hoewel de ziekte opnieuw kan optreden, is de prognose over het algemeen goed. De klachten verdwijnen geleidelijk. Echter, een gevoel van onzekerheid of duizeligheid bij snelle hoofdbewegingen kan langer blijven bestaan.

 

Meer informatie?

Wij zijn verbonden aan het kenniscentrum duizeligheid. Het Kenniscentrum Duizeligheid is een initiatief van Gelre ziekenhuizen. Het Kenniscentrum is opgericht om de kennis over duizeligheid onder zorgprofessionals en patiënten te vergroten. Kijk ook eens op: www.kenniscentrumduizeligheid.nl

Spacer