/ Fysio-experts - ONCOLOGIE

BEWEEGZORG ONCOLOGIE

Heb je te maken gekregen met kanker en ben je daarna moe of angstig geworden? Heb je het gevoel dat je de controle kwijt bent? Heb je het idee dat je kracht en conditie achteruit zijn gegaan?  Veel mensen hebben na een heftige periode waarin ze geconfronteerd worden met kanker restklachten nadat ze behandeld zijn in het ziekenhuis. 

 

Wat betekend oncologie?

Het aantal mensen dat de diagnose kanker heeft gekregen is de afgelopen jaren sterk gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren nog verder stijgen. Als gevolg van het aantal nieuwe ziektegevallen en de verbeterde behandeling stijgt dit aantal nog verder. Kanker krijgt in toenemende mate het karakter van een chronische ziekte. Een deel van de patiënten die curatief (gericht op genezing) succesvol zijn behandeld, heeft mogelijk te maken met restklachten van de behandeling. Behandeling kan hebben bestaan uit chemo, bestraling, operatie, etc. iedere vorm van behandeling heeft zijn eigen impact op het lichaam. Vroeger werd aangegeven dat mensen vooral rust moesten houden na de behandeling, in de afgelopen 15 jaar is er echter uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat training tijdens en na de behandeling heel belangrijk is om kracht, conditie, vermoeidheid en kwaliteit van leven te beïnvloeden. 

Kankergerelateerde vermoeidheid wordt door 70-100% van de mensen die te maken krijgen met kanker ervaren. In de eerste 2-4 jaar verbeterd dit over algemeen bij het grootste gedeelte van de mensen. Helaas heeft 20-40% van de mensen echter na al die jaren nog steeds te maken met ernstige vermoeidheid. 

Naast vermoeidheid krijgt een aantal mensen (30-50%) tevens te maken met depressie en lymfoedeem (het percentage dat hiermee te maken krijgt hangt af van de behandeling die heeft plaats gevonden). Positieve effecten op de kwaliteit van leven van een actieve leefstijl zijn aangetoond; het draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen. Het vermindert ook het risico op andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten.

 

HET ONCOLOGIE PROGRAMMA

Het beweegprogramma is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker en die minder belastbaar zijn dan voorheen, klachten hebben van vermoeidheid en/of diverse lichamelijke klachten hebben. Tijdens het programma begeleidt een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut met deskundigheid op het gebied van kanker jou op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl. Het is voor ons belangrijk om een overzicht te hebben van jouw  medische achtergrond, zodat daar specifiek rekening meer gehouden kan worden. Dit programma is er op gericht om jou te helpen sterker en fitter te worden, maar vooral om jouw persoonlijke doelen te behalen of te benaderen. Het kan worden opgestart na een periode in het revalidatiecentrum of het ziekenhuis, of als opvolging van een één op één traject met je fysiotherapeut.

We gaan werken aan dat wat voor jou belangrijk is. 

  • Er vind een uitgebreide intake plaats om te inventariseren of je geschikt bent om deel te nemen aan dit programma (of dat één op één begeleiding wellicht geschikter is, maar ook om te kijken wat jouw doelen zijn 
  • Er wordt uitgebreid getest en een plan op maat gemaakt
  • Er wordt 1 of 2x per week 12 weken lang getraind onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (eventueel na een individueel behandeltraject)
  • Naast het trainen vind er ook scholing plaats op het gebied van oncologie en de gevolgen daarvan
  • Na het afronden van het traject vindt er een eindevaluatie plaats

 

Het beweegprogramma duurt drie maanden, inclusief start- en eindmeting. Je traint meestal één keer per week een uur. Indien gewenst is begeleiding bij je vervolgtraject mogelijk. 

 

De kosten van het oncologie programma

De eerste periode na bijvoorbeeld een operatie t.g.v. kanker heb je recht op fysiotherapie uit de basisverzekering, na verloop van tijd (meestal een jaar) vervalt dit recht. De kosten moeten dan uit het aanvullend pakket gehaald worden (fysiotherapie of preventief pakket).

Mogelijk vergoedt je zorgverzekeraar het beweegprogramma oncologie geheel of gedeeltelijk. De kosten van dit programma zijn 180 of 225 euro, afhankelijk van de frequentie van trainen. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de vergoeding.

 

Toetsing

Ons programma is getoetst door het KNGF (onze beroepsvereniging), het KNGF heeft ons programma goedgekeurd. Daarnaast hebben de therapeuten speciale scholing gevolgd. Alleen programma’s die zijn goedgekeurd komen in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekeraar. 

 

Tijden

De training voor oncologie-groepen vindt op verschillende momenten plaats, maar in ieder geval op woensdag en vrijdag om 15.00.   

  

De begeleiding van de oncogroep

Onze fysio EXPERT op dit gebied is Roos Timmermans, zij begeleidt mensen die te maken hebben gekregen met kanker.

 

Spacer