/ Fysio-experts - LONGEN (COPD)

BEWEEGZORG LONGEN (COPD)

Heb je het wel eens benauwd bij inspanning? Of heb je last van hoestbuien? Mogelijk denk je dan dat het beter is om iedere lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee de benauwdheid te verminderen. Het omgekeerde is waar. Wist je dat wanneer je chronische bronchitis of longemfyseem hebt, kortweg COPD, het extra belangrijk is dat je beweegt? Als je minder beweegt, zullen je klachten sneller toenemen en neemt de kracht en de mogelijkheid om zelf actief te zijn steeds verder af.

 

Wat is COPD?

Chronisch obstructieve longziekten (COPD) is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland, ongeveer 11% van de mensen boven de 40 jaar hebben COPD. Uit de literatuur blijkt dat COPD-patiënten een minder actieve leefstijl hebben dan gezonde controlepersonen, terwijl juist inactiviteit leidt tot een slechtere conditie en een verminderd inspanningsvermogen (en dit leidt tot een toename van klachten). De kleine vertakkingen van de luchtwegen raken in de loop van de jaren beschadigd, hierdoor werken de longen minder goed. Er kan o.a. een ontstekingsreactie optreden wanneer er stofjes als sigarettenrook worden ingeademd (Rabe 07).

 

Patiënten kunnen na het stellen van de diagnose COPD worden geklasseerd op basis van de eensecondewaarde als mild (GOLD I), matig (GOLD II), ernstig (GOLD III) of zeer ernstig (GOLD IV). Mede aan de hand hiervan kan medische behandeling worden afgestemd op de patiënt.

Globaal kan worden gesteld dat patiënten tot GOLD II in de eerste lijn worden gevolgd (huisarts- POH), zowel qua diagnostiek als behandeling. De klachten bij milde tot matige COPD bestaan uit kortademigheid en bijvoorbeeld het ophoesten van slijm.

Patiënten met GOLD III of GOLD IV worden doorgaans door de longarts gevolgd. Bij ernstige of zeer ernstige COPD treedt er ook vermoeidheid op en heeft dit behoorlijk wat impact op de kwaliteit van leven. Mensen met zeer ernstige COPD hebben soms extra zuurstof nodig. 

 

HET LONG PROGRAMMA

Het beweegprogramma is ontwikkeld voor mensen met milde tot matige COPD door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie in samenwerking met het Astma Fonds, TNO en de Universiteit Leuven. Het programma is opgezet om mensen op een verantwoorde manier te ondersteunen in het behalen van individuele doelstellingen.

  • Er vind een uitgebreide intake plaats om te inventariseren of je geschikt bent om deel te nemen aan dit programma (of dat één op één begeleiding wellicht geschikter is), maar ook om te kijken wat jouw doelen zijn 
  • Er wordt uitgebreid getest en een plan op maat gemaakt
  • Er wordt 1 of 2x per week 12 weken lang getraind onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (eventueel na een individueel behandeltraject)
  • Naast het trainen vind er ook scholing plaats op het gebied van ademhaling en ontspanningsoefeningen
  • Na het afronden van het traject vindt er een eindevaluatie plaats

 

Het beweegprogramma duurt drie maanden, inclusief start- en eindmeting. Je traint in principe twee keer per week een uur. Indien gewenst is begeleiding bij je vervolgtraject mogelijk. 

Extra's: Tijdens dit traject ontvang je dus scholingsmateriaal, maar ook een TRIFLO (waarmee je je longvolume kunt trainen thuis) en zal er één keer een capnografie meting plaats vinden. Kijk onder diagnostiek voor meer informatie. Indien nodig kan er getraind worden met een hartslagmeter of saturatie-meter. We hebben tevens de mogelijkheid om de longinhoud te meten m.b.v. een spirometrie meting. 

  

De kosten van het long programma

Mensen met ernstige of zeer ernstige COPD hebben recht op fysiotherapie uit de basisverzekering. Wanneer er bij jou milde tot matige COPD is vastgesteld, heb je hier geen recht op. De kosten moeten dan uit het aanvullend pakket gehaald worden (fysiotherapie of preventief pakket). Het beweegprogramma is bedoeld voor mensen met milde tot matige COPD. De kosten van het beweegprogramma zijn 180 euro voor 1x per week en 225 euro voor 2x per week. Als je ernstige of zeer ernstige COPD hebt dan kunnen we je uiteraard ook helpen, kijk voor meer informatie op longaandoeningen. 

 

Toetsing

Ons programma is getoetst door het KNGF (onze beroepsvereniging), het KNGF heeft ons programma goedgekeurd. Daarnaast hebben de therapeuten speciale scholing gevolgd. Alleen programma’s die zijn goedgekeurd komen in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekeraar. 

 

Tijden

De training voor longgroepen vindt plaats op maandagmiddag van 15.00-16.00 en donderdag van 09.00-10.00. Daarnaast is er een longgroep op dinsdag van 13.30-14.30.  

  

Begeleiding van de longgroep

Onze fysio EXPERT op dit gebied is Annelies Zaal-Koeckhoven, zij begeleidt mensen met longklachten, zowel astma als COPD (I tot en met COPD IV).

Spacer