/ Fysio-experts - HART (CORONAIRE HARTKLACHTEN)

BEWEEGZORG HARTKLACHTEN

Heb je hartklachten en voel je je vermoeid of onzeker? Heb je in het verleden een hartinfarct, bypassoperatie, dotteringreep of een hartklep- operatie gehad? Heb je na je revalidatie nog steeds wat moeite met inspanning of het volhouden van een actieve leefstijl? Als je minder beweegt, zullen er juist eerder klachten ontstaan en neemt de kracht en de mogelijkheid om zelf actief te zijn steeds verder af. 

 

Wat zijn hartklachten?

Hartklachten komen best veel voor, en het is zelfs één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland (1 op de 3). Er bestaan verschillende soorten hartaandoeningen, waarbij de ziekte als gevolg van een kransslagaderaandoening het meeste voor komt. Er zijn een aantal factoren die het risico op het krijgen van een hartziekte verhogen: een hogere leeftijd, mannelijk geslacht, roken, overmatig alcohol gebruik, lichamelijk inactief zijn, een hoger BMI, een hartziekte die in de familie voor komt en een hoge bloeddruk, cholesterol of glucosegehalte. 

Hartziekten zijn in te delen in de volgende diagnosegroepen:

1. Ischemische hartziekten: ziekten van het hart als gevolg van kransslagaderaandoeningen (coronaire hartziekten)

2. Aangeboren hartziekten: bijvoorbeeld een gaatje in het tussenschot bij de twee hartkamer maar ook andere aangeboren afwijkingen

3. Hartklepaandoeningen: een verminderde werking van de klep of stenose

Naast deze diagnosegroepen zijn er ziekten van de hartspier of het hartzakje en stoornissen in het elektrisch prikkel- geleidingssysteem van het hart.

 

Coronaire hartziekten kunnen leiden tot een drukkend gevoel op de borst, een hartinfarct of hartfalen. De oorzaak hiervan is slagaderverklalking. Er wordt een vetachtige stof in de wand van de slagader afgezet. De kransslagaders zijn hele kleine aders die het hart voorzien van bloed en dus zuurstof. Wanneer er sprake is van een acuut hartprobleem kan dit lijden tot plotselinge hevige pijn in de borststreek, mogelijk met uitstraling naar de arm, de nek en de kaak. Er kunnen dan hevige angstgevoelens optreden en je kunt zeer hevig transpireren. Nadat deze periode achter de rug is, wordt duidelijk hoeveel restschade er is. Het hart is beschadigd en mensen geven vaak aan beperkt te zijn in hun dagelijks leven, vermoeider te zijn en ook vaker pijn te hebben.  

Als je een hartprobleem hebt dan heb je al heel wat onderzoeken achter de rug, je bent bij de huisarts en de cardioloog geweest. Zij hebben je waarschijnlijk al behoorlijk wat informatie gegeven over medicijngebruik, voeding, leefstijl en de noodzaak tot bewegen. 

 

HET HART PROGRAMMA

Het beweegprogramma is ontwikkeld voor mensen met hartklachten welke een keer zijn vastgesteld door de specialist, waarbij je al eerder intensieve behandeling hebt gehad voor je klachten. Dit programma is bedoeld als opvolging en is opgezet om mensen op een verantwoorde manier te ondersteunen in het behalen van individuele doelstellingen.

  • Er vind een uitgebreide intake plaats om te inventariseren of je geschikt bent om deel te nemen aan dit programma (of dat één op één begeleiding wellicht geschikter is), maar ook om te kijken wat jouw doelen zijn 
  • Er wordt uitgebreid getest en een plan op maat gemaakt
  • Er wordt 1 of 2x per week 12 weken lang getraind onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (eventueel na een individueel behandeltraject)
  • Naast het trainen vind er ook scholing plaats op het gebied van hartklachten
  • Na het afronden van het traject vindt er een eindevaluatie plaats

 

Het beweegprogramma duurt drie maanden, inclusief start- en eindmeting. Je traint één of twee keer per week een uur. Indien gewenst is begeleiding bij je vervolgtraject mogelijk. 

Indien nodig kan er getraind worden met een hartslagmeter of saturatie-meter. Uiteraard is er ook een AED aanwezig. 

 

De kosten van het hart programma

De eerste periode na bijvoorbeeld een hartinfarct heb je recht op fysiotherapie uit de basisverzekering, na verloop van tijd (meestal een jaar) vervalt dit recht. De kosten worden dan mogelijk vergoedt uit het het aanvullend pakket (fysiotherapie of preventief pakket) mits je hier voor verzekerd bent. Mogelijk vergoedt je zorgverzekeraar het beweegprogramma coronaire hartziekten geheel of gedeeltelijk. De kosten van dit programma zijn 180 of 225 euro, afhankelijk van de frequentie van trainen. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de vergoeding.

 

Toetsing

Ons programma is getoetst door het KNGF (onze beroepsvereniging), het KNGF heeft ons programma goedgekeurd. Daarnaast hebben de therapeuten speciale scholing gevolgd. Alleen programma’s die zijn goedgekeurd komen in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekeraar. 

 

De tijden

De training voor hartgroepen vindt op verschillende momenten plaats, waaronder maandag van 17.00 tot 18.00.    

 

Begeleiding van de hartgroep

Onze fysio EXPERT op dit gebied is Annelies Zaal-Koeckhoven, zij begeleidt mensen met hartklachten.

 

Spacer