/ Fysio-experts - BIOFEEDBACK

BIOFEEDBACK

 

Wat is biofeedback

Bij biofeedback wordt gebruik gemaakt van apparatuur waarbij fysiologische activiteit zichtbaar gemaakt wordt. Door nauwkeurige metingen te doen van o.a. hartfunctie (ECG, hartslag, bloedsomloop), ademhaling, spieractiviteit, huidtemperatuur, huidgeleiding en bijvoorbeeld hersengolven kan inzicht verschaft worden in de staat van het lichaam. Normaliter zijn deze fysiologische processen niet zichtbaar, door gebruik te maken van de Nexus 10 kan dit inzichtelijk gemaakt worden en kunnen patiënten trainen om deze processen te beïnvloeden. 

 

Wanneer gebruiken wij het?

De Nexus kan gebruikt worden om een EMG te maken, waarbij wordt gekeken naar de spieractiviteit van specifieke spieren. Dit kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn bij kaakklachten, hoofdpijnklachten, etc. Daarnaast kunnen we op deze manier inzichtelijk maken of de spieren bijvoorbeeld snel uitgeput zijn en of ze goed kunnen loslaten na aanspanning. De EMG wordt ook gebruikt om te kijken of een oefening het gewenste effect geeft. 

 

Maar er kan ook een stressprofiel worden gemaakt m.b.v. de Nexus. Alle fysiologische kenmerken worden dan gemeten in rust, tijdens een stressor en na een herstelfase. Op deze manier kunnen we inzichtelijk maken hoe het lichaam fysiologisch reageert op stress.

 

De vergoeding

Voor de intake en een uitgebreid lichamelijk onderzoek plannen we in principe een uur. Als je een aanvullende verzekeringspakket hebt, dan wordt die intake en het onderzoek gewoon daar uit vergoed. 

 

De behandeling

Marloes de Graaf is getraind in het gebruik van biofeedback (BCIA certificatie), daarnaast werkt Laurie de Rooij met de Nexus. 

Spacer