/ Fysio-experts - PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE BIJ FYSIO-EXPERTS

Ben je uit balans? Heb je het gevoel dat je overbelast, vermoeid of gespannen bent? Of heb je aanhoudende pijn die maar niet beter lijkt te worden?

 

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Je kunt last hebben van klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden of niet herstellen binnen de "gemiddelde" hersteltijd. In zo'n geval is het soms lastig om te begrijpen waar je klachten dan wel vandaan komen, laat staan wat je ermee aan moet. Het kan dan zijn dat psychische en/of sociale factoren een rol spelen bij het ontstaan of in stand houden van de klachten die je ervaart. Dit wil niet zeggen dat het 'tussen je oren' zit, maar dat bijvoorbeeld stress, ervaringen uit het verleden of jouw opvattingen met betrekking tot jouw gezondheid je herstel in de weg staan. Binnen de psychosomatische fysiotherapie wordt dus verder gekeken dan alleen de lichamelijke klacht, er wordt ook gezocht naar een verband met de geest en de leefomgeving. De oorzaak van gezondheidsklachten is soms niet eenvoudig aan te wijzen. Als er geen duidelijk lichamelijke oorzaak is, wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem. Terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn.

De psychosomatisch fysiotherapeut

Een psychosomatisch fysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarvoor geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden of die samenhangen met stress. Dit kan gaan om pijn, maar ook om vermoeidheid of een gespannen gevoel. Vaak spelen psychische of sociale factoren hierbij een rol.

Hoe gaat de psychosomatisch fysiotherapeut te werk?

De psychosomatisch fysiotherapeut begint met een uitgebreid intake gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van je klachten, de invloed hiervan op je dagelijks leven en je hulpvraag. Er is aandacht voor wat er speelt in jouw leven en wat dit met jou doet. Aan de hand van het gesprek en het daarop volgende onderzoek worden samen met jou de doelen van de behandeling bepaald en wordt er een therapieplan opgesteld. De therapeut begeleidt jou in het ontdekken hoe je lichaam werkt en hoe je daar zelf invloed op hebt. Je leert je lijf te begrijpen en de therapeut helpt je een gezonde levensstijl te ontwikkelen en toe te passen. De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van: chronische pijnklachten, onverklaarde klachten, depressie en/of angststoornissen of bijvoorbeeld burn out klachten. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn: veranderen van de factoren die de klacht in stand houden, toepassen van ontspanningsvaardigheden, verbeteren van ademhaling of adempatroon, verhogen van de algehele belastbaarheid en het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.

 

Onze therapeuten

Laurie de Rooij is de psychosomatisch fysiotherapeut die bij FYSIO-EXPERTS werkzaam is. Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt dan –met jouw toestemming - samen met de verwijzend arts, collega fysiotherapeuten of andere zorgverleners. Zij stemmen hun activiteiten op elkaar af, zodat je zo goed en zo vlot mogelijk herstelt.

 

De eerste afspraak

Voor de eerste afspraak plannen wij (indien mogelijk) ruim de tijd in, je bent 45-50 minuten bij ons in de praktijk aanwezig en daarna maken wij een verslag en brengen jouw huisarts op de hoogte. Indien we slechts een enkele afspraak kunnen plannen omdat de agenda een "dubbele" afspraak (onderzoek en behandeling) niet toe laat, zullen wij een screening en intake uit voeren en zo snel mogelijk de tweede behandeling plannen. 

 

Verzekerd voor fysiotherapie?

Mensen tot 18 jaar hebben fysiotherapie in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig. De zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Je kunt altijd bij een fysiotherapeut terecht, ook als je besloten hebt geen aanvullende verzekering te nemen. Je betaalt dan zelf het verschuldigde tarief aan de fysiotherapeut.

 

Spacer