/ Fysio-experts - CLAUDICATIO

CLAUDICATIO/ ETALAGEBENEN

Hoe vaak komen etalagebenen/ perifeer vaatlijden voor?

Etalage benen komen voor bij 5% van de bevolking boven de 50 jaar, boven de 80- jarigen zelfs bij 56% van de mensen. Er is een schatting dat 3 op de 1000 mensen bij de huisarts deze klachten hebben.  

 

Wat is perifeer vaatlijden?

Als er een vernauwing of afsluiting van een slagader is in de benen, ten gevolge van een verkalking in de slagader (atherosclerose) spreekt men van Perifeer Arterieel Vaatlijden ook wel etalagebenen genoemd. De vaatwanden worden stugger en dikker en daardoor komt er minder zuurstofrijk bloed door. Het kan zich in eerste uiten pijn tijdens het lopen in de bil, heup of kuit die afneemt in rust. Door de atherosclerose is een bloedvat vernauwd en neemt de toevoer van zuurstof naar de spieren af waardoor pijnklachten ontstaan. Omdat je even stopt met bv lopen als de pijn te hevig is en de pijn daarna afneemt tijdens stil staan spreekt men over etalagebenen. Er zijn verschillende classificaties van Fontaine; 1. Asymptomatische stenose ( geen tot weinig symptomen) 2. Claudicatio intermittens a. Loopafstand> 200 mtr b. Loopafstand

 

De behandeling van claudicatio Intermittens  

Mensen die de diagnose claudicatio vanaf Fontaine 2 hebben gekregen en die een verwijzing via (het claudicationetwerk ) de specialist of huisarts hebben, krijgen sinds 2017 uit de basisverzekering 37 behandelingen vergoedt. De behandeling is er op gericht verdere aderverkalking te voorkomen en de klachten te laten afnemen door onder andere een actieve leefstijl na te streven. Er wordt een inventarisatie gemaakt van jouw klachten en een aantal testen afgenomen waaronder een loopbandtest. Naar aanleiding hiervan wordt een persoonlijk programma samengesteld; het bestaat ten dele uit gesuperviseerde looptherapie en andere spierversterkende oefeningen. Daarnaast wordt ook het uithoudingsvermogen getraind bijvoorbeeld met behulp van de fiets. De eerste paar weken is het een intensieve training waarna het langzaam wordt afgebouwd zodat je zelfstandig de veranderde leefstijl verder kunt blijven volhouden.

 

Onze Fysio- Experts bij Claudicatio Intermittens

Onze Fysio –Expert op dit gebied is Annelies Zaal – Koeckhoven. Annelies werkt het meeste met mensen met claudicatio klachten en heeft hiervoor een specifieke nascholing gevolgd. Zij is verbonden aan het claudicatio netwerk zie de website; etalagebenen.nl

 

FYSIO EXPERTS levert gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg op maat bij klachten bij perifere vaataandoeningen. Fysiotherapie gericht op jouw klachten! FYSIO-EXPERTS zit in Hazerswoude Rijndijk, centraal gelegen tussen Alphen aan den Rijn (bij Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude Dorp) en Leiderdorp, Leiden. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Spacer